NYA KUNGSBERGET

ARKITEKTURTÄVLING 

Team members:

Arvid Söderholm

Kerstin Hallgren

Chet Baines

IDÉ Tre svepande former binder samman skola kultur och sport, tillsammans omsluter de den skyddade gemensamma innergården, elevernas oas. Nya Kungsbergsskolan hyllar elevernas mångfald av intressen och styrker dem i deras utveckling i skolans mikro-samhälle. Eleverna får möjlighet att testa och öva sina kunskaper mot skolans offentliga plattformar.
Skolan öppnar upp sig mot kvarteret runt om med publika entréer i markplan. Funktioner som restaurang, frisör och showroom är tydliga symboler på elevernas väg in i vuxenlivet. Publika funktioner ligger i flera riktningar runt byggnaden och ger rörelse runt om hela tomten. Distinkta raka tydliga fasader möter offentligheten. Innergårdens svängda rum bjuder in eleverna till skolans mittpunkt.

ENTRÉ Entréhallen med huvudtrappan kombinerat skolbiblioteket och studiehjälp och ligger i rörelsernas centrum, bibliotekets resurser ska vara lättillgängliga för alla som nyttjar skolans lokaler. En bred trappa leder vidare upp på plan 1.5 med administration och på plan 2 kulturskolan. Stora ljusa konstateljéer ligger mot norr medan musikrum i varierande storlekar delar om resterande yta på planet. Kulturskolan sträcker sig längs med Hästskogatan och har ytterligare en entré mot Stallgatan som kan nyttjas när huvudentrén är stängd.
Kulturskolan med praktiska ämnen som slöjd, teater, textildesign, frisör och stylist har en entré direkt in till södra sporthallen. Här kan eleverna leva ut kreativa sidor med föreställningar och uppträdanden. Kanske en grupp gör scendekor i träslöjden, stylisterna sminkar teatereleverna medan orkestern tar hissen ner till scenen. I hallarna dras den norra hallens läktare fram till södra hallens ovankant och en publik på 600 förväntansfulla elever och föräldrar sitter redo.

SPORTVOLYMEN Sporthallarna har sin huvudentré mot Lindengatan, mitt emellan Stallgatan och Axgränd där sportutövare från det nya resecentrumet förväntas ankomma. I entréplan placeras ett gym för allmänheten och grupprum som också fungerar som kulturskolans danssal. Gymmet har öppna fasader mot Stallgatan. Hallarna ligger trappvis med den första, norra, hallen ovanför entrén och den andra i markplan innanför. Det gör att läktarna kan samnyttjas för dubbelt så många åskådare riktade mot en scen.

MILJÖ För att uppnå miljöbyggnad guld är skolan byggd i massivt trä, i en kombination av korslimmade träelement och limträbalkar. Så långt som möjligt ska miljöaspekter tas till vara på i val av innermaterial. Kalkstensgolv som finns i den befintliga Kungsbergsskolan ska om möjligt återanvändas i entréytor och korridorer på bottenplan. De svängda och oregelbundna väggarna minimerar tiden ljudet studsar och ger ett behagligare ljudklimat både inomhus och på skolgården.

De två lägre taken synliga från skolans högre våningar är gröna tak för att ta hand om dagvatten. Det gröna taket mot Kungsparken är utformat som en park med odlingsmöjligheter. Odlingarna ger en breddad kunskap om ekologi och natur och nyttjas i pedagogiskt syfte av naturkunskap, hemkunskap samt restaurangutbildningen. Det högst belägna taket täcks av solpaneler för energibehov. Information om energianvändning, energiproduktion samt säsongens grödor från skolans odlingar finns presenterade på en tavla i entréhallen. Den konstnärliga utsmyckningen föreslås vara kopplad till energi- och miljöredovisning på skolan.
Ovanför restaurang och restaurangutbildning finns utrymme för uthyrbara kontorslokaler om sammanlagt 1300 kvadrat i koppling till skolans konferenslokaler.

SKOLGÅRD
Skolans innergård är lätt överblickbar från de omkringliggande volymerna. En lätt sluttning ner mot sporthallarna ger eleverna en egen entré till omklädningsrummen och övrig yta för praktiska program på 400 kvadrat. Sluttningen ger en naturlig trappning att sitta i under soliga raster.

adminKungsberget – architecture competition