Inclusion

MATTER SPACE STRUCTURE 2 2015

Team members:

Zhao Wu

Johan Berggren

Arvid Söderholm

INCLUSION Irregular neighborhood

[SV]En stads livskraft visar sig i dess mångfald, vilken är kopplad till olika landskap - natur, byggnader, människor och så vidare. Det mesta arbetet går för oss ut på att framställa de som en helhet. Kopplingarna mellan de är livets verkliga hållbarhet.

[EN]The vitality of a city presents in its diversity, which is a combination of different landscapes - nature, buildings, people and so on. For us, the most work to do is manifesting them as an integrity. The interaction among them is the real sustainability of life.


[CN]

城市的活力体现在它的多样性上,它是一个由 不同的地景相依存而构成的整体, 有自然的存 在,有房子的构筑,有人的活动和其它有生命 力的个体。对于我们来说,要做的只是将他们 作为一个有包容性的整体呈现出来。各种生命 之间的互动才是真正的可持续的社会。

 


adminInclusion – Matter Space Structure studio