Vayenn Naturrum

\file00.chalmers.sehomearvids.winMy Documentsrevit toalett

plats: Kungsparken, Göteborg
tid: vår 2012
kurs: Byggnad och Struktur, 7.5hp
handledare: Kia Bengtsson, Peter Johnstone, Ulf Jansson
grupp: individuellt projekt
verktyg: Revit Architecture, AutoCAD, Adobe Ps, Id

Uppgift

Att tolka begreppet klimatuppmuntrande struktur, samt att rita ett förslag på en sådan innehållande ett café och offentliga toaletter. Strukturen ska tillhandahålla en skyddande miljö och möjlighet att uppleva parken under större delen av året. Den ska även någonstans bära över ett 25 meters spann.

Naturrummet i Kungsparken

En struktur som skyddar besökaren från väder och trafikbuller i staden, samt uppmuntrar till ett toalettbesök, en go’fika inne eller en picnic ute. Jag har jobbat på att förstärka parkens naturliga skydd, nämligen träden som utgör ett behagligt klimatskydd i parken. Jag har låtit murgröna växa på ett vajernät och på så sätt utgöra taket i min struktur. Stålvajernätet är uppspännt mellan ett antal primärt bärande grövre vajrar som i sin tur sträcks ut av tre ledat inspända, bågformade stålbalkar och en stålpelare. De två bågarna som spänner över gångstigen balanserar varandra, medan den stora bågen hålls tillbaka av vajrar som samlar krafterna i en knytpunkt vid pelaren och sprider de vidare ner i marken.

Plan

Jag har valt att dela upp anläggningen i två byggnader för att skilja dess funktioner åt. Mellan dessa två byggnader har jag gjort ett gångstråk för att göra strukturen mer tillgänglig. Toalettbyggnaden är bemannad för att kunna ge besökaren bästa möjliga service. Genom hela byggnaden går en korridor med glasväggar (och glasdörrar) i båda ändar så att man möts av en korridor av ljus när man går in i byggnaden. I servicebyggnaden finns även ett litet personalrum. I serveringen kan ca 10 personer sitta samtidigt inomhus och huset kan värmas upp på vintern.Under skärmtaket utanför finns gott om plats för utomhusservering eller uppträdanden. Marken kring byggnaderna är utjämnad så att bänkar och bord kan placeras ut på plan mark. Gräsytan nedanför gången ner mot vattnet är orörd och fortfarande en perfekt plats att ta en picknik eller bara vila sig i gräset.

 

Situation

När jag placerat strukturen har jag tagit hänsyn till solläget, siktlinjer, grad av rörelse, buller och avskiljdhet. I sluttingen skiner kvälls- och eftermiddagssolen in framförallt på sommaren, och gör den till en attraktiv plats. De små, men ack så viktiga nivåskillnaderna mellan platsen nere vid vattnet och Nya allén minskar stressfaktorn på platsen både visuellt och akustiskt. Närheten till vattnet ger oss möjlighet att se långt, framförallt västerut längsmed kanalen och förbi broarna, men även kvarteren i nordost. Rörelsemönstret på platsen går framförallt mellan grönsakstorget och vasaplatsen, men även längs vattnet via det i strukturen integrerade gång-/cykelstråket.

Material

Rostfritt stål i vajrar och bågar. Träfasader med fönster och helt glasade partier som ger solljus där det behövs. Ett skärmtak mellan husen ger extra skydd en regnig dag, Vajrarna ger ett lätt och spänstigt uttryck. Strukturens material tillför platsen fler kvaliteter, inte minst grönska om vintern då murgröna behåller färgen året om.

adminKungsparken Naturrum