Chalmers Structural Design Challenge 2011

Tävlingens syfte är att stärka banden mellan studerande på Chalmers byggrelaterade utbildningar. Det innebär att du som läser andra året på något av följande program har möjlighet att delta i tävlingen:

A - Arkitektur

AT - Arkitektur och teknik

Æ - Affärsutveckling och entreprenörskap

SB - Samhällsbyggnad civilingenjör och högskoleingenjör

 

Läs mer om tävlingen här

Vår bro var väldigt stabil, estetiken kan diskuteras.. Inga priser denna gång.

 

Team members:

Arvid Söderholm

Ylva Wilder

Samuel Eliasson 

Martin Grunnesjö 

Carl Källareholm

Emma Lidar

Debora Falk

Anna Risell

adminChalmers Structural Design Challenge 2011