Hängande lätt

Göteborgs vallgrav är en historiskt viktig plats. Den fornminnesskyddade Bastionskajen gör förankringen av en gångbro mycket komplex. Lösningen är en hängbro med vajrar som sträcker sig bortanför de ömtåliga vallgravskanterna och spänns ned med jordankare. Den nya hängbron skapar ett nytt gångstråk som knyter samman parken med staden och som öppnar upp möjligheter för mer handel på Kungstorget. Upplevelsen förändras mitt på bron då de upphängda limträramarna går från att dra upp till att trycka upp gångbanan. Detta möjliggör utsikt över det lugna vattnet och Paddan som ibland passerar förbi under en. Göteborg är mörkt stora delar av året och därför belyses både sidorna och gångbanan för besökarna. Sammanfattningsvis skapar hängbron ett lätt och vackert fotavtryck på den omgivande miljön.

admin50 Meters Across