Skärlagsskolan, Trosa kommun

Nybyggnad/Tillbyggnad och renovering av befintlig skolbyggnad


Team members:

Arvid Söderholm

Andreas Jonsson

Jenny Weyler

Linnea Saksi


Min roll i projektet: Medverkande arkitekt. Projektering (programskiss, FU), Visualisering

Om‐ och tillbyggnad av befintlig lågstadieskola Skärlagsskolan i trosa, där jag tillsammans med ett antal andra arkitekter tog fram förfrågningsunderlag. Jag har främst stått för projektering i revit samt visualiseringar som har varit till grund för vidare beslut i designprocessen. Visualiseringarna har också ingått i en illustrationsbilaga och legat till grund för materialval. Både interiör och exteriör design har ingått, bland annat planlösning av lektionssalar, biutrymmen som korridorer, kapprum och toaletter.
En utmaning och möjlighet i projektet var hur den nya delen kopplas ihop med den befintliga tegelbyggnaden. Med hjälp av ”länken” kan vi koppla samman olika flöden med människor, framsidan med den nya huvudentrén samt ”skolgårdssidan”, och även de olika byggnadsvolymerna visuellt.

För att koppla samman den nya delen med övriga skolan, få ett naturligt stråk för elever att ta sig till och från matsalen utan skor samt fortfarande ha en mer utomhusskor-baserad koppling mellan framsidan och baksidan av skolan genom den nya "Entréhallen" så har vi ritat en spång i Entréhallen. Spången avslutas med en trappa mot den tidigare utomhusfasaden på gymnastikhallen.

Spångens uppgift, förutom det rent praktiska skulle kunna vara ett visuellt skulpturalt element som drar uppmärksamheten till sig och  skapar intrese och lekfullhet i den nya Entrén. Här nedan är några av mina skisser på denna spång. Den ena formen är inspirerad av en traditionell träbåt och den andra en mer friformad med sittbänkar längs kanterna på insidan.

adminSkärlagskolan