KANALJORDEN - TILLBYGGNAD

Handledande arkitekt:

Helena Sandekull

Tillbyggnaden ritades upp efter orginalskiss av Helena Sandekull. Jag har bidragit med framtagning av bygglovhandling samt skissning på fasaden.

adminKanaljorden – tillbyggnad