Himmelstalundshallen - ljusdesign

UTREDANDE SKISS 2019

Handledande arkitekt:

Helena Sandekull

Entrén  till himmelstalundshallen uppfattas som tråkig och svår att anpassa till olika evenemang;
målsättningen är att med enkla medel skapa ett rum där man kan mötas av olika intryck och stämningar vid olika evenemang, allt från hockeymatch till mello eller byggmässa.
Från början fanns tanken att arbeta med belysningsarmaturer där kulören och styrkan på ljuset kan ändras. Ljusets karaktär styrs även av fält (framför entréerna) som är målade i en mer reflekterande färg och på så sätt framträder extra tydligt.

adminHimmelstalundshallen Light concept